Zarząd

Zarząd

Skład Zarządu Oddziału:
Marian Mazur – prezes
Bożena Borowska - z-ca prezesa
Halina Dolata - skarbnik
Gabriela Tekla - sekretarz
Włodzimierz Niemiec - członek

Komisja Rewizyjna:
Ewa Pawłowska - przewodnicząca
Agnieszka Witczak - członek
Eugeniusz Zięba - członek