Odznaka koła

Odznaka koła

Regulamin
Honorowej Odznaki Koła Miejskiego PTTK "SZAROTKA"


1. Odznaka „Honorowa Odznaka Koła Miejskiego PTTK "SZAROTKA" ustanowiona jest przez zjazd koła. Wszelkie zmiany można wprowadzić uchwałą zjazdu.
2. Odznaka „Honorowa Odznaka Koła Miejskiego PTTK "SZAROTKA" jest przyznawana członkom koła SZAROTKA.
3. Odznaka „Honorowa Odznaka Koła Miejskiego PTTK "SZAROTKA" ma kształt owalny. Z kolorowym polem z ilością lat przynależności do koła. (odznaka jest wielkości 25 mm)
4. Odznaka „Honorowa Odznaka Koła Miejskiego PTTK SZAROTKA” pięcio stopniowa.
I stopień: Brązowa przyznawana za 5 lat członkostwa w kole o zielonym tle
II stopień: Brązowa przyznawana za 10 lat członkostwa w kole o żółtym tle
III stopień: Srebrna przyznawana za 15 lat członkostwa w kole o niebieskim tle
IV stopień: Srebrna przyznawana za 20 lat członkostwa w kole o pomarańczowym tle
V stopień: Złota przyznawana za 25 lat członkostwa w kole o czerwonym tle
VI stopień: Za Zasługi
5. Odznaka „Honorowa Odznaka Koła Miejskiego PTTK "SZAROTKA" jest przyznawana przez zarząd koła. Za wyjątkiem odznaki za zasługi, którą przyznaje zjazd członków koła.
6. Kandydata do Odznaki ma prawo zgłosić każdy członek koła.
7. Odznaka „Honorowa Odznaka Koła Miejskiego PTTK "SZAROTKA" ZA ZAŁUGI.
Odznakę otrzymuje członek koła, który zasłużył się wyjątkową działalnością na rzecz koła.
8. Odznaka „Honorowa Odznaka Koła Miejskiego PTTK "SZAROTKA" jest wręczana co roku na zakończeniu sezonu.
9. Wzór Odznaka „Honorowa Odznaka Koła Miejskiego PTTK "SZAROTKA" w załączniku nr 1.
10. Wzór wniosku w załączniku nr 2.

 


Złącznik nr 2


WNIOSEK
„Honorowa Odznaka Koła Miejskiego PTTK SZAROTKA ZA ZASŁUGI”*


Osoba mianowana do na dania odznaki ………………………………………………………………………………

Uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba zgłaszająca Kandydata ……………………………………………………………………………………………..

 

Data nadania ………………………………….

                                                                                       Podpis Prezesa Koła Szarota